Menu
AZENFA
Güzəşt Kalkulyatoru

ONLİNE KREDİT SİFARİŞİ

Kreditlərin növləri və verilmə şərtləri

Bankımız fiziki şəxslərə müxtəlif növ kredit məhsullarını təqdim edir. Uzun müddət bankla əməkdaşlıq edən, sabit maliyyə vəziyyətinə və müsbət kredit tarixçəsi olan, həm dövlət, həm də iri özəl müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslərə üstünlük verilir.

Avto kredit

Kreditin məbləği:25.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi: 
 • 1-36 ayadək-illik 19 faiz:
 • 36-60 ayadək - illik 20 faiz:
Kreditin müddəti:60 ayadək
Təminat:Avtomobil
Limit:Nəzarət orqanının qərarı ilə müəyyən olunmuş yeni maşınlarda dəyərinin  50 faizi, işlənmiş maşınlarda dəyərinin 20 faizi:

​İstehsal ili:
Yeni və buraxılış ili 2016-cü ildən (daxil olmaqla) sonra saz vəziyyətdə olan işlənmiş avtomobillər.

Qeyd: İşlənmiş avtomobillər Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin, ABŞ, Yaponiyanın, Koreyanın istehsalı olan avtomobillər)

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum - 21 yaş. Kredit müraciətçisinin valdeynlərindən biri zamin durduqda zaş məhdudiyyəti 18 dək aşağı endirilir.
Maksimum - 65 yaş
Sürücülük vəsiqəsi olmalı

Bank xidmət haqqısı: 1 %

FİFD - 21.97 %

Ərazi:
Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu

Sığorta:
Girov qoyulan avtomobili itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciətcisinin hesabına sığortalanmalıdır. Təminatın dəyəri yüksək olduqda sığorta məbləği kreditin iki mislindən az olmamalıdır.

Qızıl və ya qızıl zinət əşyalarının girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:50.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi:
 • 1-36 ayadək - illik 22 faiz.
 • 36-60 ayadək kreditin faizini Kredit Komitəsi müəyyən edir.
Kreditin müddəti:60 ayadək
Təminat:
 • Qızılın və qızıl zinət əşyalarının qiymətinin 90 faizi nisbətilə;
 • Təminat bankda saxlanılır.
 • 10.000 manatdan artıq olan kreditin məbləği və təminat barədə Qərar Kredit Komitəsi tərəfindən verilir.
Bank xidmət haqqısı:
 • 1 faiz:
 • Qızılın qiymətləndirilməsi üçün xidmət haqqı. 

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum - 22 yaş
Maksimum - 70 yaş

FİFD - 22.74 %

 

Təqaüdçilər üçün kredit

Kreditin məbləği:15.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi:`
 • 1.-36 ayadək - illik 18%
 • 36-60 ayadık kreditin faiz dərəcəsini Kredit Komitəsi müəyyən edir.
Kreditin müddəti:60 ayadək
Təminat:
 • Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
 • Kreditin məbləği 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
 • 10.000 manatadan artıq olan kreditin məbləğin ,təminat və 60  ayadək məhdudiyyət barədə Qerar Kredit Kotiməsi tərəfindən verilir.
 • Kreditin təminatı bank və ya sığorta şirkətinin qarantiyası olduqda zamin tələb olunmur.
 • Həyat sığortası ilə verilən 2000 manatdək təqahdəh kreditlərində (əlillər istisna) zamanə sadələşdirilmiş tələblər nəzəzərə alınır.

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:

 Minimum təqaüd alan şəxs
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:1 %

FİFD - 18.73 %

Qeyri dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Kreditin məbləği:17.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi:

1.-36 ayadək - illik 19 %

36-60 ayadək - illik 20 %

Azərbaycan respublikası Mərkəzi Bankının,Azərbaycan Respublikasının Vergilər nazirliyinin əməkdaşlarına ən azı bir iş yoldaşının zəmanəti və ya  daşınmaz əmlak  təminatı ilə müddətdən aslı olmayaraq - 16 faiz

Kreditin müddət:60 ayadək
Təminat:
 • Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən minimum bir fiziki şəxsin zaminliyi.
 • Kreditin məbləği 5001-10.000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.10.000 manatdan artıq olan Kreditin məbləği və təminat barədə Qərar Kredit Komitəsi tərəfindən verilir.
 • Kreditin təminatı bank və ya sığorta şirkətinin qarantiyası olduqda zamin tələb olunmur.

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:

 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı: 1 %

FİFD - 19.73 %

Kredit kartları

Kreditin məbləği:3.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi:22 %
Kreditin müddəti:
 • Maksimum 12  ay
 • Daşınmaz əmlak təminatı ilə verildikdə kredit kartının müddəti 36 ayadək verilə bilinər.Faiz dərəcəsi daşınmaz əmlak faiz dərəcəsinə uyğun olur.
Təminat:
 • Dövlət və qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən ən azı bir fiziki şəxsin zaminliyi.
 • Artıq olan kreditin məbləği və təminatı barədə Qərar Kredit Komitəsi tərəfindən verilir

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:

 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

Daşınmaz əmlakın girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:170.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi:

1-36 ayadək - illik 18 faiz.

36-60 ayadək - illik 20 faiz .

Kreditin müddət:60 ayadək
Təminat:
 • Daşınmaz əmlaklar mülkiyyətçisi zamin durmalıdırlar.
 • Torpaq sahələri ,likvid dəyəri aşağı olan daşınmaz əmllakların , əmlak kompleksi kimi müəssisələrin  (zavodların, fabriklərin) girovu qəbul edilmir:
 • Daşınmaz əmlakların dəyəri iki yüz min manat həddində olduqda bankın qiymətləndiricisinin ,artıq olduqda kənar qiymətləndiricinin rəyi əsasında müəyyən edilir.Bir yüz min manatadək bankın bir əməkdaşınin qiymətləndirilməsi və bir təsdiqləyici ,bir yüz min bir manatdan iki yüz min manatadək olduqda bankın iki əməkdaşının qiymətləndirilməsi və iki təsdiqləyici rəyi imzalanmalıdır.
 • Paylı mülkiyyət girovu yalnız bütün paylar opteka ilə yüklü edildikdə qəbul edilir.
 • D/Ə təminatı ilə verilən kreditin məbləği 10.000 (on min) manat və ondan artıq olduqda 1000 (bir min)  manatadək məbləğində kredit kartı xidmət haqqı tutmulmadan və eyni faizlə borcalana təqdim olunur.
 • Mənzilin qiymətləndirilməsi üçün 30 AZN X/H tutulur. Həmin vəsaitin 10 AZN bankın müdirinin əmrinə əsasən qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.
Bank xidmət haqqısı:

Kreditlərdə 1 faiz:

Kredit xətlərində 2 faiz:


Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum 22 yaş
Maksimum 70 yaş

FİFD - 19.77 %

Sığorta:
Girov qoyulan əmlak itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciət -çisinin hesabına Bankda akkreditasiyadan keçmiş sığorta şirkştlərinin birində sığortalanmalıdır. 
Sığorta məbləği ən azından kredit məbləğinin iki hissəsindən aşağı olmamalıdır.

Qeyd: Kredit manatla verilir.

Pul vəsaitinin girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:  500.000 AZN-dək
Faiz dərəcəsi:
 • 1-36 ayadək - illik 15%
 • 36-60 ayadək - kreditlərin faiz dərəcəsini Kredit Komitəsi müəyyən edir.
Kreditin müddəti:60 ayadək
Təminat:

Bankda cari və yaxud depozit hesab(lar)da olan pul vəsaiti bloklaşdırılmaqla - həmin vəsaitin ABŞ dolları və Avro valyutasında olduqda 85 faizi, manatla olduqda 90 faizi həcmində:

Yalnız manatla götürülən kredit məbləği  eyni zamanda girov təqdim olunmaqla kredit verilə bilinər.Bu zaman girov depozitə illik 5 faiz ödənilir və əlavə təminat tələb olunmur.

  

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

 Qeyd: Kredit manatla verilir.

Dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Kreditin məbləği:17.000 AZN-dək
İllik faiz:20 %
Müddət:H/O
Təminat: Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
 

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:1 %

FİFD - 19.73 %

Nağd Kredit

Bankımızda fiziki və hüquqi şəxslərə  kreditlər verilir.

Bankımızda bank qarantiyaları verilir, akkreditivlər açılır

Kreditlərin şərtləri

Fiziki şəxslərə mənzilin təmiri və müxtəlif növ məişət avadanlıqlarının alınması şərti ilə sərfələ şərtlərlə istehlak kreditləri verilir.

Hüquqi şəxslərə və sahibkarlıq fəaliyyətilə məşqul olan fiziki şəxslərə bizneslərinin inkişafı məqsədilə sərfəli şərtlərlə biznes kreditləri verili.  

Verilmiş kreditlərin təminatı olaraq kreditin növünə uyğun olaraq, fiziki və hüquqi şəxslərin zəmanəti ilə, yaxud Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron rayonunda daşınmaz əmlak girov götürülür.

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan bütün kreditlər, kreditin növündən asılı olaraq, illik 16%-27% hesablanmaqla maksimum 36 ay müddətinə verilə bilər.

Avtomobillərin alınması üçün istehlak kreditlər, avtomobilin dəyərinin 50% qabaqcadan ödənilməsi şərtilə, illik 18-25% hesablanmaqla 36 ay müddətinə maksimum 10000 ABŞ dolları məbləginədək manat ekvivalentində verilə bilər.

Ödənişlər hər ay ödəmək şərti ilə proporsional və ya anuitet qrafiklər əsasında tələb edilir.