Menu
AZENFA
Güzəşt Kalkulyatoru

Cari hesablar

Bankımız rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərə manatla və xarici valyutalarda hesablaşma-kassa xidməti göstərir. Müştərilərə göstərilən xidmətlərin tarifləri İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunur.

Bankımız öz müştərilərinə aşağıdakı hesablaşma-kassa xidmətlərini göstərir:

 • Manatda və xarici valyutada cari və depozit hesablarının açılması;
 • Azərbaycan daxilində və xaricə pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi;
 • Hesaba daxil olmuş pul vəsaitlərinin alınması;
 • Hesabda vəsait qalığının saxlanması;
 • Konvertasiya xidməti;
 • Ölkə qanunvericiliyində cari hesablar üçün nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi;
 • AZN, ABŞ Dolları və Avro valyutalarında konvertasiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsi;
 • Əmanətlər (depozitlər) üzrə faizlərin alınması;

Bankımızda fiziki şəxslər üçün aşağıdakı növ hesablar açıla bilər:

 • Cari hesablar;
 • Əmanət hesabları;
 • Ssuda hesabları.

Cari hesabın açılması üçün tələb olunan sənədlər

 • Ərizə forması;
 • Azərbaycan vətəndaşları: şəxsiyyət vəsiqəsi;
 • Xarici ölkə vətəndaşları: passport, viza və ya müvəqqəti (və ya daimi) yaşayış haqqında icazə

Cari hesab üzrə əməliyyatların aparılması şərtləri

 • Cari hesab üzrə əməliyyatlar mövcud qanunvericiliyə əsasən hesabdakı qalıqlar çərçivəsində həyata keçirilir;
 • Cari hesabdakı pula faiz hesablanmır;
 • Göstərilmiş xidmətlərə görə komissiya, Bankın İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi Tariflər əsasında, əməliyyatın keçirildiyi gün tutulur;
 • Müştəri, Müqavilə əsasında Bank tərəfindən ona təqdim olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində (tam və ya qismən) istənilən hərəkətləri etmək hüququnu qanunvericiliyə əsasən rəsmiləşdirilmiş etibarnamə ilə öz nümayəndəsinə təqdim edə bilər.