İş vaxtı 09:30-16:30, İstirahət günləri - Şənbə, Bazar

Kreditlər - Fərdi Bankçılıq

Kreditlərin növləri və verilmə şərtləri

Bankımız fiziki şəxslərə müxtəlif növ kredit məhsullarını təqdim edir. Uzun müddət bankla əməkdaşlıq edən, sabit maliyyə vəziyyətinə və müsbət kredit tarixçəsi olan, həm dövlət, həm də iri özəl müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslərə üstünlük verilir.

Avto kredit

Məqsəd

Avtomobilin alınması, yaxud təminatı avtomobil olan kreditlər

Istehsal ili

Yeni və buraxılış ili 2018-ci ildən sonra saz vəziyyətdə olan işlənmiş avtomobillər.

Kreditin məbləği:

15.000 ABŞ dollarının manat ekvivalentinədək (kredit manatla verilir)

İllik faiz:

1-36  ayadək illik  19%

36-60 ayadək illik  20%

Müddət:

60 ayadək

Təminat:

Avtomobil

Kredit müraciətçi- sinə aid tələblər:

Minimum – 21 yaş, Kredit müraciətçisinin valideynlərindən biri zamin durduqda yaş                     məhdudiyyəti 18 dək aşağı endirilir.
Maksimum – 65 yaş
Sürücülük vəsiqəsi olmalı

Bank xidmət haqqısı

1 %

Limit

Yeni maşınlarda dəyərinin 50 %, işlənilmiş maşınlarda 20 %

Sığorta

Girov qoyulan avtomobili itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından  kredit müraciətcisinin hesabına  sığortalanmalıdır. Təminatın dəyəri yüksək olduqda sığorta  məbləği kreditin iki mislindən az olmamalıdır.

Qeyd: İşlənmiş avtomobillər Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin, ABŞ, Yaponiyanın, Koreyanın istehsalı olan avtomobillər.

Pul vəsaitinin girovu ilə kredit

Məqsəd

Şəxsi istehlak.

Kreditin məbləği:

Təqdim olunan depozitin 90 %-i həcminədək.

İllik faiz:

1-36  ayadək – BMI Bakı filialının 2022-ci il üçün illik əmanət faizinin üzərinə 5 % əlavə olunmaqla.

36-60 ayadək kreditlərin faiz dərəcəsini Kredit Komitəsi müəyyən edir.

Müddət:

60 ayadək

Təminat və digər şərtlər:

Bankda cari və ya deposit hesab(lar)da olan pul vəsaiti bloklaşdırılmaqla – həmin vəsaitin 90 % ,xarici valyutalarda(avro, ABŞ dolları) isə 80 % həcmində;

 

Yalnız manatla götürülən kredit məbləği eyni zamanda girov təqdim olunmaqla kredit verilə              bilinər. Bu zaman girov depozitə illik 5 % ödənilir və əlavə təminat tələb olunmur.

Kredit müraciət- çisinə aid tələblər:

Maksimum – 70 yaş

Bank xidmət haqqısı

1 %

Qeyd:

Hüquqi şəxslər  bu kredit məhsulu üzrə tərəf ola bilməzlər.

Qızıl və ya qızıl zinət əşyalarının girovu ilə kredit

Məqsəd

Şəxsi istehlak və ya qızıl zinət əşyalarının alınması.

Kreditin məbləği:

10000 manatadək.

İllik faiz:

1-36  ayadək illik  22%

36-60 ayadək kreditlərin faiz dərəcəsini Kredit Komitəsi müəyyən edir.

Müddət:

60 ayadək

Təminat və digər şərtlər:

Qızılın və qızıl zinət əşyalarının qiymətinin 90 % nisbətilə;

Təminat bankda saxlanılır;

Kredit müraciət- çisinə aid tələblər:

Maksimum – 70 yaş

Bank xidmət haqqısı

1 %

Qızılın qiymətləndirilməsi üçün xidmət haqqı.

Dövlət və qeyri dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Məqsəd

Şəxsi istehlak.

Kreditin məbləği:

10000 ABŞ dollarının manat ekvivalentinədək.

İllik faiz:

1-36  ayadək illik  17%.

36-60 ayadək illik  19%

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, Azərbaycan Respublikasınin Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarına ən azı bir iş yoldaşının zəmanəti və ya daşınmaz əmlak təminatı ilə müddətdən asılı olmayaraq – 15%.

Müddət:

60 ayadək

Təminat və digər şərtlər:

Kredit məbləğindən asılı asılı olmayaraq zaminlərin  sayını kredit komitəsi müəyyən edir.  

Kreditin təminatı bank və ya sığorta şirkətinin qarantiyası olduqda zamin tələb olunmur.

Kredit müraciət- çisinə aid tələblər:

Maksimum – 65 yaş

Bank xidmət haqqısı

1 %

Daşınmaz əmlakın girovu ilə kredit

Məqsəd

Şəxsi istehlak.

Kreditin məbləği:

100000 ABŞ dollarının manat ekvivalentinədək.

İllik faiz:

1-36  ayadək illik  17%

36-60 ayadək illik  19%

Müddət:

60 ayadək

Təminat və digər şərtlər:

Daşınmaz əmlaklar mülçiyyətçisi zamin durmamalıdır.

Torpaq sahələri, likvid dəyəri aşağı olan daşınmaz əmlakların, əmlak kompleksi kimi  müəssisələrin (zavodların, fabriklərin) girovu gəbul edilmir.

Daşınmaz əmlakların dəyəri iki yüz min manat həddində olduqda Bankın qiymətləndiricisinin, 

artıq olduqda kənar qiymətləndiricinin rəyi əsasında müəyyən edilir. Bir yüz min manatadək bankın bir əməkdaşının qiymətləndirməsi və bir təsdiqləyici, bir yüz min bir manatdan iki yüz min manatadək olduqda bankın iki əməkdaşının qiymətləndirməsi və təsdiqləyici rəyi imzalamalıdır.

Paylı mülkiyyət girovu yalnız bütün paylar ipoteka ilə yüklü edildikdə qəbul edilir.

Girov itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü çəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciətçisinin hesabına sığortalanmalıdır. Daşınmaz əmlakın sığortası üçün əmlakın dəyəri kredit məbləğinin 150 faiz nisbəti ilə qəbul edilir.

Bankın mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakın satılması üçün 60 ayadək illik 12 faiz kreditlər verilə bilinər.  Kreditin digər şərtləri Kredit Komitəsinin qərarı il müəyyən olunur.

Kredit müraciət- çisinə aid tələblər:

Maksimum – 65 yaş

Bank xidmət haqqısı

1 %

Sığorta

Kasqo sığorta

Girov: Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu ərazisində yerləşən əmlak.

Kredit kartları

Məqsəd

Kredit kartı.

Kreditin məbləği:

3000 manatadək.

İllik faiz:

22 %

Müddət:

Maksimum 12 ay.

Təminat və digər şərtlər:

Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında işləyən ən azı bir fiziki şəxsin zaminliyi.

Artıq olan Kreditin məbləği və təminat barədə qərar Kredit Komitəsi tərəfindən verilir.

Kredit müraciət- çisinə aid tələblər:

Maksimum – 65 yaş

500 manatadək kredit kartı bir nəfərin sadələşdirilmiş şərtlərlə zəmanəti ilə

Bank xidmət haqqısı

1 %

Biznes kreditləri

Məqsəd

Biznes kreditləri – fiziki və hüquqi şəxslərə bizneslərinin inkişaf etdirilməsi üçün.

Kreditin məbləği:

150000 ABŞ dollarının manat ekvivalentinədək.

İllik faiz:

1-36  ayadək illik  15%

36-60 ayadək illik  17%

Müddət:

60 ayadək

Kredit müraciət- çisinə aid tələblər:

Minimum 21 yaş

Maksimum 65 yaş

Hüquqi və sahibkar fizki şəxs ən azı 12 aydan artıq fəaliyyət göstərməlidir.

Bank xidmət haqqısı

1 %

Sığorta

Girov itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü çəxslərin zərər və ziyanlarından kredit  müraciətçisinin hesabına sığortalanmalıdır. Daşınmaz əmlakın sığortası üçün əmlakın dəyəri kredit məbləğinin 150 faiz nisbəti ilə qəbul edilir.

Zaminliklə və daşınmaz əmlak təminatlı ola bilinər.

Girov daşınmaz əmlak təminatlı olduqda Daşınmaz əmlakın girovu olə kredit (kredit xətti) üçün müəyyən olunmuş kreditin qaydaları tətbiq olunur.

50000 manatdan artıq kreditlərdə Risk Departamentin yazılı rəyi alınmalıdır.

12%-dən

başlayaraq

NAĞD KREDİTLƏRİ QAÇIRMAYIN!