Kreditlər - Fərdi Bankçılıq

Kreditlərin növləri və verilmə şərtləri

Bankımız fiziki şəxslərə müxtəlif növ kredit məhsullarını təqdim edir. Uzun müddət bankla əməkdaşlıq edən, sabit maliyyə vəziyyətinə və müsbət kredit tarixçəsi olan, həm dövlət, həm də iri özəl müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslərə üstünlük verilir.

Avto kredit

Kreditin məbləği: 10.000 ABŞ dollarının manat ekvivalentinədək (kredit manatla verilir)
İllik faiz: 23 %
Müddət: 6-36 aya-dək
Müstəqil müraciət edən şəxslər üçün illik 23 %
Avto salonlarla bağlanan müqavilələr üzrə illik 19 %
Təminat: Avtomobil
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi) 25,83%

İstehsal ili: Yeni və buraxılış ili 2015-cü ildən sonra əla vəziyyətdə olan işlənmiş avtomobillər 

Qeyd: İşlənmiş avtomobillər Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin, ABŞ, Yaponiyanın, Koreyanın istehsalı olan avtomobillər)

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum – 21 yaş
Maksimum – 65 yaş
Sürücülük vəsiqəsi olmalı

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Ərazi: Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu

Sığorta: Girov qoyulan avtomobili itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciətcisinin hesabına Bankda akkreditasiyadan keçmiş sığorta şirkətlərinini birində sığortalanmalıdır. Sığorta məbləği kreditin iki mislindən az olmamalıdır.

Qızıl və ya qızıl zinət əşyalarının girovu ilə kredit

Kreditin məbləği: 10.000 AZN-dək
İllik faiz: 25% 
Müddət: H/O
Təminat: Qızılın və qızıl zinət əşyasının dəyərinin 70 faizi nisbətilə;
Təminat bankda saxlanılır.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi) 26,82 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər: Minimum – 22 yaş, Maksimum – 70 yaş

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Təqaüdçilər üçün kredit

Kreditin məbləği: H/O
İllik faiz: 20 %
Müddət: H/O
Təminat: Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi) 22,84 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:  Minimum təqaüd alan şəxs Maksimum 70 yaş

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Qeyri dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Kreditin məbləği: H/O
İllik faiz: 24 %
Müddət: H/O
Təminat: Kreditin məbləği 3000 manatadək olduqda dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 3001-5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi) 26,82 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər: Minimum 22 yaş,  Maksimum 70 yaş

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Kredit kartları

Kreditin məbləği: 3.000 AZN-dək
İllik faiz: 25 %
Müddət: Maksimum 12  ay
Təminat:

Dövlət təşkilatlarında işləyən ən azı bir fiziki şəxsin zaminliyi.

Artıq olan Kreditin məbləği və təminat barədə Qərar Kredit Komitəsi tərəfinfən verilir.

FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi) 26,82 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:  Minimum 22 yaş,  Maksimum 65 yaş

Bank xidmət haqqısı:  1 %

Daşınmaz əmlakın girovu ilə kredit

Kreditin məbləği: H/O
İllik faiz: 19 %
Müddət: H/O
Təminat: Bakı və Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda yerləşən daşınmaz əmlaklar.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi) 22,64 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum 22 yaş
Maksimum 70 yaş

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Sığorta:
Girov qoyulan əmlak itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciət -çisinin hesabına Bankda akkreditasiyadan keçmiş sığorta şirkştlərinin birində sığortalanmalıdır. Sığorta məbləği ən azından kredit məbləğinin iki hissəsindən aşağı olmamalıdır.

Qeyd: Kredit manatla verilir.

Pul vəsaitinin girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:  H/O 
İllik faiz:16 %
Müddət:3 – 36 ayadək
Təminat:Bankda cari və yaxud depozit hesabında olan pul vəsaitinin bloklaşdırılmasılə həmin vəsaitin 80 faizi həcmində
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)16,71%

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum 22 yaş
Maksimum 70 yaş

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Qeyd: Kredit manatla verilir.

Dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Kreditin məbləği:H/O
İllik faiz:20 %
Müddət:H/O
Təminat:Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi. 
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)22,84%

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum 22 yaş
Maksimum 70 yaş

Bank xidmət haqqısı:  1 %

FİFD – 19.73 %