Bank Tarifləri- Korporativ Bankçılıq

HESABIN AÇILMASI
1Valyuta növündən asılı olmayaraq bütün cari hesabların açılmasına görə tutulan x/h10 pul vahidi
2Valyuta növündən asılı olmayaraq depozit və digər hesabların açılmasıpulsuzdur
HESABA VƏSAİTİN DAXİL OLMASI
3Valyuta növündən və mənbəyindən asılı olmayaraq hesaba vəsaitlərin daxil edilməsi üçün x/hpulsuzdur
HESABDAN VƏSAİTİN KÖÇÜRÜLMƏSİ
1Valyuta növündən asılı olmayaraq bankdaxili köçürmələrə görə x/hpulsuzdur
2Respublika daxilində manat köçürmələrinə görə x/h (müştərilərin sığorta haqların və hesaba qarşı irəli sürülən dövlət büdcəsinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqların köçürmələri istisna olmaqla)0.1 % (min 0,50 azn; max 100 azn)
3Respublika daxilində icra olunmuş manat köçürmələrində dəyişikliklərin edilməsi, köçürmənin ləğv edilməsi və araşdırmanın aparılması üçün x/h (müştərinin rəsmi müraciəti əsasında)0.1 % (min 0,50 azn; max 40 azn)
4Resublika daxilində xarici valyutada (xaricdən daxil olmuş) vəsaitlərin köçürməsinə görə x/hrazılaşma yolu ilə
5Respublika daxilində xarici valyutada (digər hallarda daxil olmuş) vəsaitlərin köçürməsinə görə x/h0.5% (min $10 ekv.max$1000 ekv.)
6Daxil olmasından asılı olmayaraq respublikadan kənara xarici valyutada köçürmələrə görə x/h0.5% (min $10 ekv.max$1000 ekv.)
7Respublika daxilində və respublikadan kənara xarici valyutada icra olunmuş köçürmələrdə dəyişikliklərin edilməsi,köçürmənin ləğv edilməsi və araşdırmanın aparılması üçün x/h (müştərinin rəsmi müraciəti əsasında)$10 ekv.+vasitəçi bankın x/h-sı
HESABDAN VƏSAİTİN NAĞD ŞƏKİLDƏ ÇIXARILMASI
1Valyuta növündən asılı olmayaraq nağd şəkildə hesaba daxil olunmuş vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılmasıpulsuzdur
2Köçürmə yolu ilə (o cümlədən bankdaxili) hesaba daxil olunmuş manat vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h (geri qaytarma təyinatlı köçürmələri istisna olmaqla)0.5% (min. 2 azn)
3Köçürmə yolu ilə hesaba daxil olmuş  xarici valyutada vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h:razılaşma yolu ilə
4Köçürmə yolu ilə ölkə daxilindən hesaba daxil olmuş xarici valyutada vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h1% (min. 1 p.v.)
5Müştərinin bank hesabı olmadan (ölkə daxilində) xarici valyutada daxil olmuş vəsaitlərinin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h1% (min. 5 p.v.)
MÜBADİLƏ ƏMƏLİYYATLARI
13Bankımızdan alınmış kreditlərlə bağlı köçürmə yolu ilə daxil olan sığorta və digər ödənişlərinin mübadilə əməliyyatları üçün x/hƏməliyyat tarixinə MB rəsmi məzənnəsinə uyğun
14Bütün mübadilə əməliyyatları üçün x/h  (bankımızdan alınmış kreditlərlə baglı  köçürmə yolu ilə daxil olan sığorta və digər ödənişlərin mübadilə əməliyyatlarından başqa)Bankın günün qeyri nagd məzənnəsinə uyğun
HESABDAN ÇIXARIŞ VƏ HESAB BARƏDƏ ARAYIŞ
15Hesabdan çıxarışın verilməsi üçün x/hpulsuzdur
16Təkrar hesabdan çıxarışın verilməsi üçün x/h (xarici valyuta hesablarından tutulduğu halda MB məzənnəsinə uyğun olaraq)10 azn
17Yazılı məktub, arayış və gömrük idarəsinə təqdim olunan bank əməliyyatı arayışlarına görə x/h (xarici valyuta hesablarından tutulduğu halda MB məzənnəsinə uyğun olaraq)10 azn
18Arxiv məlumatlarına görə x/h (hər bir sənəd üçün) (xarici valyuta hesablarından tutulduğu halda MB məzənnəsinə uyğun olaraq)10 azn
ÇEK KİTABÇALARIN VERİLMƏSİ VƏ HESABIN BAĞLANMASI
19Çek kitabçasının təqdim edilməsi (25 vərəqli)15 azn
20Çek kitabçasının təqdim edilməsi (50 vərəqli)20 azn
21Hesabın bağlanmasıpulsuzdur
MÜXBİR HESABLAR
22Valyuta növündən asılı olmayaraq müxbir hesabın açılması üçün x/hpulsuzdur
23Müxbir bankın hesabına nağd şəkildə daxil olmuş vəsaitdən artıq çıxarılan məbləğindən tutulan komissyon haqqırazılaşma yolu ilə
24Müxbir bankın tapşırığı ilə bankdaxili köçürmələrə görə x/hpulsuzdur
25Müxbir bankın tapşırığı ilə digər banklardakı öz müxbir hesablarına köçürmələrə görə x/h30 p.v.
26Xarici banklardan Azərbaycan Respublikasının banklarına, müştərilərinə və əks istiqamətdə köçürülən tranzit pul köçürmələrinə görə x/h0.5% +dig.bank x/h (min. 10  – max.1000) ABŞ dolları
27Müxbir bankların bankdaxili qeyri-nağd mübadilə əməliyyatları üzrə komissiyon haqqıƏməliyyat tarixinə olan razılaşma məzənnəsinə uyğun
28Nağd pul vəsaitlərinin inkassasiyasıDanışıq yolu ilə razılaşmaya əsasən
KREDİT  ƏMƏLİYYATLARI
29İstehlak kreditləri üzrə sifarişlərin təhlili və rəsmiləşdirilməsi x/h0.50%
30İstehlak kreditləri üzrə sifarişlərin kassadan nağdlaşdırılması x/h0.50%
31Digər kreditlərin təhlili və rəsmiləşdirilməsi x/h1.50%
32Digər kreditlərin kassadan nağdlaşdırılması x/h0.50%
QARANTİYA
33Qarantiyanın açılması1% (min 200 p.v)
34Qarantiya məbləğinin  artirilması (artırılan məbləğə)1% (min 200 p.v)
35Qarantiya müddətinin uzadılması0.5% (min 200 p.v)
36Qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi50 p.v.
37Qarantiyanın vaxtından əvvəl ləğv olunması100 p.v.
38Digər bankın kontur qarantiyası əsasında qarantiyanın açılması1% (min 200 p.v)
39Digər bankın kontur qarantiyası əsasında açılmış qarantiya məbləğinin artırılması1% (min 200 p.v)
40Advising bank100 p.v.
41Commitment fee (illik)3%
42Fiziki şəxsə qarantiya (kontur qarantiya əsasında)1%
AKKREDİTİV   ƏMƏLİYYATLARI
43Akkreditivin açılması (3 aya qədər)1%
44Sənədlərin qəbulu və yoxlanması – hər partiya üzrə10 p.v.
45Akkreditivin 3 ay uzadılması – qalıq məbləğə0.5% (min 200 p.v)
46Akkreditivin məbləğinin artırılması (artırılan məbləğə)1%
47Akkreditivin şərtlərinin dəyişdirilməsi10 p.v.
48Akkreditivin vaxtından əvvəl ləğv edilməsi100 p.v.
49Confirm (Akkreditivin təsdiqlənməsi)3% (min 200 p.v)
50Ötürüləbilən  (transferable)razılaşma yolu ilə
51Commitment fee (qalığa uyğun illik)3%
52Advising bank100 p.v.
KOLLEKSİYA
53Kolleksiya0.5% (min 100 p.v)
54Poçt  xərciUyğun x/h
55Köçürmə  x/hTarifə yğun
PLASTİK KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR
56Əmək haqqı plastik kartının sifarişi x/h10 AZN
57Əmək haqqı plastik kartları ilə Bankın ATM-dən nağd əməliyyat x/hpulsuzdur
58Əmək haqqı plastik kartları ilə Bankın POS-terminallarından nağd əməliyyat x/hpulsuzdur
59Əmək haqqı ödəniş  kartları ilə x.v.-nın AZN-ə mübadiləsinin x/h0.50%
60Lokal plastik kartının sifarişi x/h10 AZN
61Lokal plastik kartları ilə bankın ATM-dən nağd əməliyyat x/h1% (min. 0.5 p.v.)
62Lokal plastik kartları ilə bankın POS-terminallarından nağd əməliyyat x/h
63Lokal plastik kartları ilə x.v.-nın AZN-ə mübadiləsinin x/h0.50%
64Təcili ödəniş kartlarının verilməsi x/h20 AZN
65Plastik kartlarla əməliyyatların  SMS xidməti5 AZN
66Ödəniş kartlarının dublikatının verilməsı5 AZN

QEYD:

  • Hazırki tariflər bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər (əgər müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa).
  • Hesab üzrə 1 (bir) ildən çox əməliyyat aparılmadıqda hesablar bağlanılır və bu zaman hesablardakı xırda qalıqlar (1azn, 1 usd, 1 eur dan az) bankın gəlirinə aid edilir.
  • Hazırki tariflər qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən əvvəlki tariflər öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur.
  • Manatla tərtib olunmuş ödəniş tapşırıqları həftənin iş günləri (bazar ertəsi – cümə) saat 14:00-dək təqdim olunarsa cari gündə, 14:00-dən sonra daxil olarsa növbəti iş günü icra olunur.
  • Xarici valyutada tərtib olunmuş ödəniş tapşırıqları həftənin iş günləri (bazar ertəsi – cümə) saat 16:00-dək təqdim olunarsa cari gündə, 16:00-dan sonra daxil olarsa növbəti iş günü icra olunur.
  • Başqa hal göstərilməyibsə, Bank müştərilərin ödəniş sənədlərinin icrası üçün müxbir bankı özü seçir.
  • Müxbir banklarla əməkdaşlıq zamanı müqavilə ilə fərdi tariflər razılaşdırıla bilər.
  • Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə razılaşdırılmış 02.03.2011-ci il tarixli tariflər qüvvəsini saxlayır.
  • p.v. (pul vahidi) anlayışı Azərbaycan manatı, ABŞ dolları və avro valyutalarına şamil olunur.