İş vaxtı 09:30-16:30, İstirahət günləri - Şənbə, Bazar

Bank Tarifləri- Korporativ Bankçılıq

HESABIN AÇILMASI

1

Valyuta növündən asılı olmayaraq bütün cari hesabların açılmasına görə tutulan x/h

10 pul vahidi

2

Valyuta növündən asılı olmayaraq depozit və digər hesabların açılması

pulsuzdur

HESABA VƏSAİTİN DAXİL OLMASI

1

Valyuta növündən və mənbəyindən asılı olmayaraq hesaba vəsaitlərin daxil edilməsi üçün x/h

pulsuzdur

HESABDAN VƏSAİTİN KÖÇÜRÜLMƏSİ

1

Valyuta növündən asılı olmayaraq bankdaxili köçürmələrə görə x/h

pulsuzdur

2

Respublika daxilində manat köçürmələrinə görə x/h (müştərilərin sığorta haqların və hesaba qarşı irəli sürülən dövlət büdcəsinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqların köçürmələri istisna olmaqla)

0.1 % (min 0,50 azn; max 100 azn)

3

Respublika daxilində icra olunmuş manat köçürmələrində dəyişikliklərin edilməsi, köçürmənin ləğv edilməsi və araşdırmanın aparılması üçün x/h (müştərinin rəsmi müraciəti əsasında)

0.1 % (min 0,50 azn; max 40 azn)

4

Resublika daxilində xarici valyutada (xaricdən daxil olmuş) vəsaitlərin köçürməsinə görə x/h

 razılaşma yolu ilə

5

Respublika daxilində xarici valyutada (digər hallarda daxil olmuş) vəsaitlərin köçürməsinə görə x/h

0.5% (min 10 p/v                          max 1000 p/v )

 6

     Daxil olmasından asılı olmayaraq respublikadan kənara xarici valyutada köçürmələrə görə x/h

     0.5% (min 10 p/v                        max 1000 p/v )

 7

       Respublika daxilində və respublikadan kənara xarici valyutada icra olunmuş  köçürmələrdə dəyişikliklərin edilməsi,köçürmənin ləğv edilməsi və araşdırmanın  aparılması üçün x/h (müştərinin rəsmi müraciəti əsasında)

      10 p/v +vasitəçi              bankın x/h-sı

8

Eyni tarixli, eyni gündə təqdim olunan və tərəfləri eyni olan maksimum xidmət haqqı limitini keçən ödəniş tapşırıöı üzrə x.h

ödən. tapşırıqlarından birində 1000 p.v, qalan ödəniş tapşırıqlarına görə 100 AZN

HESABDAN VƏSAİTİN NAĞD ŞƏKİLDƏ ÇIXARILMASI

1

Valyuta növündən asılı olmayaraq nağd şəkildə hesaba daxil olunmuş vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması

pulsuzdur

2

Köçürmə yolu ilə (o cümlədən bankdaxili) hesaba daxil olunmuş manat vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h (geri qaytarma təyinatlı köçürmələri istisna olmaqla)

0.5% (min. 2 azn)

3

Köçürmə yolu ilə hesaba daxil olmuş  xarici valyutada vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h:

razılaşma yolu ilə

4

Köçürmə yolu ilə ölkə daxilindən hesaba daxil olmuş xarici valyutada vəsaitlərin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h

1% (min. 1 p.v.)

     5

     Müştərinin bank hesabı olmadan (ölkə daxilində) xarici valyutada daxil olmuş                                   vəsaitlərinin nağd şəkildə çıxarılması üçün x/h

1% (min. 5 p.v.)  

MÜBADİLƏ ƏMƏLİYYATLARI

13

Bankımızdan alınmış kreditlərlə bağlı köçürmə yolu ilə daxil olan sığorta və digər ödənişlərinin mübadilə əməliyyatları üçün x/h

Əməliyyat tarixinə MB rəsmi məzənnəsinə uyğun

14

Bütün mübadilə əməliyyatları üçün x/h  (bankımızdan alınmış kreditlərlə baglı  köçürmə yolu ilə daxil olan sığorta və digər ödənişlərin mübadilə əməliyyatlarından başqa)

Bankın günün qeyri nagd məzənnəsinə uyğun

HESABDAN ÇIXARIŞ VƏ HESAB BARƏDƏ ARAYIŞ

15

Hesabdan çıxarışın verilməsi üçün x/h

pulsuzdur

16

Təkrar hesabdan çıxarışın verilməsi üçün x/h (xarici valyuta hesablarından tutulduğu halda MB məzənnəsinə uyğun olaraq)

10 azn

17

Yazılı məktub, arayış və gömrük idarəsinə təqdim olunan bank əməliyyatı arayışlarına görə x/h (xarici valyuta hesablarından tutulduğu halda MB məzənnəsinə uyğun olaraq)

10 azn

18

Arxiv məlumatlarına görə x/h (hər bir sənəd üçün) (xarici valyuta hesablarından tutulduğu halda MB məzənnəsinə uyğun olaraq)

10 azn

ÇEK KİTABÇALARIN VERİLMƏSİ VƏ HESABIN BAĞLANMASI

19

Çek kitabçasının təqdim edilməsi (25 vərəqli)

15 azn

20

Çek kitabçasının təqdim edilməsi (50 vərəqli)

20 azn

21

Hesabın bağlanması

pulsuzdur

MÜXBİR HESABLAR

22

Valyuta növündən asılı olmayaraq müxbir hesabın açılması üçün x/h

pulsuzdur

23

Müxbir bankın hesabına nağd şəkildə daxil olmuş vəsaitdən artıq çıxarılan məbləğindən tutulan komissyon haqqı

razılaşma yolu ilə

24

Müxbir bankın tapşırığı ilə bankdaxili köçürmələrə görə x/h

pulsuzdur

25

Müxbir bankın tapşırığı ilə digər banklardakı öz müxbir hesablarına köçürmələrə görə x/h

 30 p.v.

26

Xarici banklardan Azərbaycan Respublikasının banklarına, müştərilərinə və əks istiqamətdə köçürülən tranzit pul köçürmələrinə görə x/h

0.5% +dig.bank x/h (min. 10  – max.1000)

ABŞ dolları

27

Müxbir bankların bankdaxili qeyri-nağd mübadilə əməliyyatları üzrə komissiyon haqqı

Əməliyyat tarixinə olan razılaşma məzənnəsinə uyğun

28

Nağd pul vəsaitlərinin inkassasiyası

Danışıq yolu ilə razılaşmaya əsasən

KREDİT  ƏMƏLİYYATLARI

29

İstehlak kreditləri üzrə sifarişlərin təhlili və rəsmiləşdirilməsi x/h

0.5%

30

İstehlak kreditləri üzrə sifarişlərin kassadan nağdlaşdırılması x/h

0.5%

31

Digər kreditlərin təhlili və rəsmiləşdirilməsi x/h

1.5%

32

Digər kreditlərin kassadan nağdlaşdırılması x/h

0.5 %

 

QARANTİYA

 

    33

Qarantiyanın aşılması

  1% (min 200 p.v)

    34

Qarantiya məbləğinin  artirilması (artırılan məbləğə)

   1% (min 200 p.v)

    35

Qarantiya müddətinin uzadılması

  0.5% (min 200 p.v)

    36

Qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi

           50 p.v.

    37

Qarantiyanın vaxtından əvvəl ləğv olunması

          100 p.v.

    38

Digər bankın kontur qarantiyası əsasında qarantiyanın açılması

  1% (min 200 p.v)

   39

Digər bankın kontur qarantiyası əsasında açılmış qarantiya məbləğinin artırılması

1% (min 200 p.v)

   40

Advising bank

        100 p.v.

   41

Commitment fee (illik)

            3% 

    42

Fiziki şəxsə qarantiya (kontur qarantiya əsasında)

            1% 

 

AKKREDİTİV   ƏMƏLİYYATLARI 

 

43

Akkreditivin açılması (3 aya qədər)

 1% 

44

Sənədlərin qəbulu və yoxlanması – hər partiya üzrə

10 p.v.

45

Akkreditivin 3 ay uzadılması – qalıq məbləğə

 0.5% (min 200 p.v)

46

Akkreditivin məbləğinin artırılması (artırılan məbləğə)

1%

47

Akkreditivin şərtlərinin dəyişdirilməsi 

10 p.v.

48

Akkreditivin vaxtından əvvəl ləğv edilməsi

100 p.v.

49

 Confirm (Akkreditivin təsdiqlənməsi)

 3% (min 200 p.v)

50

Ötürüləbilən  (transferable)

razılaşma yolu ilə

51

Commitment fee (qalığa uyğun illik)

 3% 

52

Advising bank

100 p.v.

 

KOLLEKSİYA

 

    53

Kolleksiya

  0.5% (min 100 p.v)

54

Poçt  xərci

Uyğun x/h

    55

Köçürmə  x/h

          Tarifə yğun 

PLASTİK KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR

56

1/2/3 illik Əmək haqqı plastik kartlarının sifarişi x/h (12 aylıq/24aylıq/36aylıq)

10/13/15 AZN

57

Əmək haqqı plastik kartları ilə Bankın ATM-dən nağd əməliyyat x/h

pulsuzdur

58

Əmək haqqı plastik kartları ilə Bankın POS-terminallarından nağd əməliyyat x/h

pulsuzdur

59

Əmək haqqı ödəniş  kartları ilə x.v.-nın AZN-ə mübadiləsinin x/h

0.5%

60

Lokal plastik kartının sifarişi x/h

10 AZN

61

Lokal plastik kartları ilə bankın ATM-dən nağd əməliyyat x/h

1% (min. 0.5 p.v.)

62

Lokal plastik kartları ilə bankın POS-terminallarından nağd əməliyyat x/h

63

Lokal plastik kartları ilə x.v.-nın AZN-ə mübadiləsinin x/h

0.5%

64

Təcili ödəniş kartlarının verilməsi x/h (12 aylıq/24aylıq/36aylıq)

20/23/25 AZN

   65

Plastik kartlarla əməliyyatların  SMS xidməti

5 AZN

   66

Ödəniş kartlarının dublikatının verilməsı

 qiymətinin 50 %

 

QEYD:

  • Hazırki tariflər bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər (əgər müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa).
  • Hesab üzrə 1 (bir) ildən çox əməliyyat aparılmadıqda hesablar bağlanılır və bu zaman hesablardakı xırda qalıqlar (1azn, 1 usd, 1 eur dan az) bankın gəlirinə aid edilir.
  • Hazırki tariflər qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən əvvəlki tariflər öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur.
  • Manatla tərtib olunmuş ödəniş tapşırıqları həftənin iş günləri (bazar ertəsi – cümə) saat 14:00-dək təqdim olunarsa cari gündə, 14:00-dən sonra daxil olarsa növbəti iş günü icra olunur.
  • Xarici valyutada tərtib olunmuş ödəniş tapşırıqları həftənin iş günləri (bazar ertəsi – cümə) saat 16:00-dək təqdim olunarsa cari gündə, 16:00-dan sonra daxil olarsa növbəti iş günü icra olunur.
  • Başqa hal göstərilməyibsə, Bank müştərilərin ödəniş sənədlərinin icrası üçün müxbir bankı özü seçir.
  • p.v. (pul vahidi) anlayışı Azərbaycan manatı, ABŞ dolları və avro valyutalarına şamil olunur.

12%-dən

başlayaraq

NAĞD KREDİTLƏRİ QAÇIRMAYIN!