İş vaxtı 09:30-16:30, İstirahət günləri - Şənbə, Bazar

Bank Haqqında

Bankın səhmdarı

Filial İran İslam Respublikasında yerləşən Bank Melli İrana məxsusdur.

Reytinqlər:

  • Banka hər hansı təşkilat tərəfindən reytinq verilməmişdir.

 

Mükafatlandırma siyasəti:

  • Filialın ayrıca mükafatlandırma siyasəti olmasa da Bank Melli İranın filialların nəticələrinə uyğun mükafatlandırma sistemi mövcuddur.Bu sistem filialın təqvim ilinin yekunlarına uyğun əməliyyat mənfəəti və  işçilərin birbaşa rəhbərləri tərəfindən qiymətləndirilməsi nəticələri  əsasında qurulmuşdur.

 

Səhmlər və digər qiymətli kağızlar haqqında məlumat:

  • Bankın təşkilati-hüquqi forması səhmdar cəmiyyət olmadığından səhm emissiya etmir, dividend siyasəti yürütmür. Bank filial olaraq tam şəkildə İran İslam Respublikasında yerləşən “Bank Melli İran”a məxsusdur və başqa investisiya qiymətli kağızları emissiya etmir. Bank digər təsərrüfat subyektlərinin kapitalında hər hansı paya malik deyildir.

12%-dən

başlayaraq

NAĞD KREDİTLƏRİ QAÇIRMAYIN!