Bank Haqqında

Risk idarəetmə strukturu və səlahiyyətləri

Risklərin idarə edilməsini həyata kecirən struktur və onun səlahiyyətləri:

 • Bank Melli İran Baki filialinda risklərin idarə olunması Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti tərəfindən həyata kecirilir;
 • Bütün növ risk limitlərinə riayət olunmasına post-faktom həm kompüter sistemləri, həm də ehtiyac olduqda fiziki sənədlər vasitəsi ilə nəzarəti həyata keçirir;
 • Mütəmadi olaraq, Filialın bütün fəaliyyəti üzrə risklilik göstəricilərini təhlil edir bu barədə konkret təkliflər hazırlayır və onları Filialın müdirinə təqdim;
 • Risklərin idarə edilməsinin siyasətinin və proseduralarının layihələrini hazırlayır və Filialın müdirinə təqdim edir;
 • Risklərin müəyyən olunması və ölcülməsi üzrə stanradtlar layihələrini hazırlayır və Filialın müdirinə təqdim edir;
 • Bütün aktiv və passiv əməliyyatilar üzrə limitlər, onlara dəyişikliklər üzrə təkliflər hazırlayır və Filialın müdirinə təqdim edir;
 • Risklərin idarə edilməsi üzrə təsdiq olunmuş siyasət və proseduralarla struktur bölmələrinin işçilərini tanış edir və bankdaxili seminarlar keçirir;
 • Risklərin idarə edilməsi işində bankın bütün struktur bölmələrinə metodiki köməkliklər edir;
 • Hər hansı məhsul və xidmət satışa çıxarılmamışdan əvvəl ona münasibət bildirir;
 • Risklərin daima minimallaşdırılması üzrə təkliflər hazırlayır və Filialın müdirinə təqdim edir.

 

Bankın İdarə Heyəti üzvlərinin adı, soyadı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı, təhsili və ixtisasları:

Bankın İdarə Heyəti üzvləri

Ad, soyad və ata adı: Najafimarganmaskan Asghar Khalil
Vəzifə: Filialın müdiri vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı
Təhsili: Ali təhsilli
Tel: (+994 12) 598 90 02
Faks: (+994 12) 598 90 06
E-mail: [email protected]

Ad, soyad və ata adı: İbrahimov Anar Arif oğlu
Vəzifə: Filialın müdir müavini
Təhsili: Ali təhsilli, Maliyyə-Kredit
Tel: (+994 12) 598 90 03
Faks: (+994 12) 598 90 06
E-mail: [email protected]

 • 1993-2020 © "Bank Melli İran" Bakı filialı. Müəllif hüquqları qorunur.
 • Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 124 saylı 29 Yanvar 1993-cü il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.